03.06.2024

Klausiate – atsakome. Kaip elgtis, tapus eismo įvykio liudininku?

Įvykus eismo nelaimei svarbus vaidmuo tenka ne tik joje dalyvavusiems, bet ir įvykį mačiusiems žmonėms. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad eismo įvykio liudininkai gali suteikti naudingos informacijos į jo vietą atvykusiems policijos pareigūnams arba, vykstant teisminiam ginčui, – jį sprendžiančioms teisinėms institucijoms. Įvykus eismo nelaimei svarbus vaidmuo tenka ne tik joje dalyvavusiems, bet ir įvykį mačiusiems žmonėms.

„Psichologiškai nėra paprasta sureaguoti pamačius eismo įvykį, tačiau itin svarbu nepasiduoti emocijoms ir objektyviai vertinti pagalbos poreikį. Pirmiausia tenka nuspręsti, ar būtina neatidėliotina medicinos pagalba ir, esant poreikiui, ją suteikti bei iškviesti medikus. Bendrojo pagalbos centro darbuotojas, pagal jūsų suteiktą informaciją, nuspręs ir dėl kitų tarnybų pareigūnų – policijos, ugniagesių gelbėtojų – atsiuntimo.

Na, o jei žmonės nenukentėjo, reikšminga pasitikslinti, ar nėra ginčo dėl eismo įvykio kaltininko, ir palikti savo kontaktinius duomenis, jeigu toks ginčas kiltų ateityje. Labai svarbu, kad eismo įvykio liudininkai būtų suinteresuoti padėti jo dalyviams ir teisėsaugai“, – sako draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė.

Liudininkai išgelbėja nekaltus vairuotojus

Draudimo žalų ekspertė pateikia pavyzdį, kai liudininkas gali ne tik patvirtinti įvykio aplinkybes, bet ir apginti nekaltą vairuotoją.

„Mūsų klientas atsitrenkė į kito automobilio galą, nes pastarojo vairuotojas tyčia pavojingai manevravo ir, norėdamas išgąsdinti, staigiai stabdė. Tačiau iš paskos važiavęs liudininkas viską matė ir pateikė įrodymus. Taip buvo nustatyta, kad mūsų klientas nekaltas, o kaltininkas sulaukė baudos“, – komentuoja V. Katilienė.

Ji atkreipia dėmesį, kad eismo įvykio liudininkų kontaktinius duomenis galima įrašyti į eismo įvykio deklaraciją. Pasak bendrovės atstovės, liudininkai taip pat gali pagelbėti streso ištiktam vairuotojui užpildyti minėtą dokumentą.

Užfiksuoti duomenys – itin svarbūs

„Priklausomai nuo konkrečios situacijos, eismo įvykio liudytojo vaidmuo gali būti ir nereikšmingas, ir visapusiškai svarbus. Jis netgi gali būti esminis išsamiam eismo įvykio kilimo aplinkybių nustatymui bei visapusiškam jų ištyrimui, teisingų išvadų dėl pagrindinės sąlygos, lėmusios eismo įvykio kilimą, nustatymui ir tinkamam kitų reikšmingų aplinkybių įvertinimui“, – sako advokatų kontoros „Marger“ partneris, advokatas Augustinas Vaičiūnas.

Advokato teigimu, tiksliausiai bei išsamiausiai užfiksuoti visas eismo įvykio kilimo priežasties nustatymui reikšmingas aplinkybes ir priemones turi policija. „Visgi, atsižvelgiant į tai, kad su eismo įvykio kilimu susijusios aplinkybės eismo įvykio vietoje neretai pakankamai greitai kinta (keičiasi apšvietimas, oro sąlygos, kurios kartais gali įtakoti ir su eismo įvykio kilimu susijusių pėdsakų išnykimą), liudytojo eismo įvykio kilimo metu ar iš karto po jo užfiksuoti duomenys gali būti itin naudingi eismo įvykio kilimo priežasties tyrimui.

Mat į eismo įvykio vietą, praėjus kuriam laikui po jo kilimo, ypač esant blogam orui, atvykę policijos pareigūnai kai kurių reikšmingų pėdsakų jau gali ir nebeaptikti, nes pastarieji bus nuplauti liūties ar kitų kritulių. Dėl to eismo įvykio liudytojo eismo įvykio kilimo metu arba netrukus po jo užfiksuoti duomenys gali būti itin reikšmingi“, – tvirtina A. Vaičiūnas.

Tapus eismo įvykio liudytoju, advokatas pataria, esant galimybei, užfiksuoti kiek įmanoma daugiau su eismo įvykiu ir jo kilimo vieta susijusių duomenų. Svarbios ir oro sąlygos, ir tuo metu buvęs apšvietimas, matomumas, ir transporto priemonių judėjimo, stabdymo pėdsakai, jas vairavusių asmenų išvaizda, transporto priemone ar priemonėmis važiavę žmonės (jų išvaizda, skaičius ir kt.), kitų liudytojų, nukentėjusiųjų, su eismo įvykio kilimu susijusių asmenų duomenys, įmanomi užfiksuoti įvykio vietoje.

Advokato teigimu, liudytojo surinkti duomenys bus naudingi eismo įvykio tyrėjams ar ginčo dėl jo kilimo priežasties sprendėjams, todėl jais verta pasidalinti su policijos pareigūnais ar eismo įvykio dalyviais.

Patarimai, kaip nepadaryti klaidų

Pasak A. Vaičiūno, tapus eismo įvykio liudininku, reikėtų:

1. Kuo tiksliau įvertinti neatidėliotinos medicininės pagalbos poreikį, t. y. nustatyti, ar nenukentėjo žmonės, ar jiems reikalinga medicininė pagalba ir, esant poreikiui, ją iškviesti, o kol pastaroji atvyks – esant galimybei, ją suteikti.

2. Imtis veiksmų, užtikrinančių, kad dėl kilusio eismo įvykio nekiltų naujas eismo įvykis, t. y. paženklinti eismo įvykio vietą, kad pastaroji būtų matoma kitiems eismo dalyviams.

3. Jei eismo įvykio metu niekas nenukentėjo, pasiteirauti, ar jo dalyviams nereikalinga pagalba, palikti kontaktinius duomenis, jeigu ginčas dėl eismo įvykio kilimo priežasties kiltų ateityje. Eismo dalyviams nesutariant dėl kaltės ir dėl to nesant galimybės užpildyti eismo įvykio deklaracijos, į eismo įvykio vietą kviečiama policija.

4. Eismo įvykio aplinkybes tiriant policijai, t. y. kuomet eismo įvykio metu žuvo arba nukentėjo žmonės, arba eismo įvykio dalyviai nesutaria dėl kaltės, kuo tiksliau ir išsamiau nurodyti visas liudytojui žinomas eismo įvykio kilimo ar su jo kilimu susijusias faktines aplinkybes, perduoti savo užfiksuotus duomenis, jeigu tokių yra. Čia tinka vaizdo registratoriumi ar telefonu eismo įvykio vietoje užfiksuoti duomenys.

5. Suprasti ir žinoti, jog tyrimui svarbios liudytojo žinios, bet ne jo subjektyvi nuomonė. Liudytoju procese yra tik apie tiriamą įvykį, su juo susijusias aplinkybes, žinių turintis asmuo, bet ne turintis savo nuomonę dėl jo.

Advokatas atkreipia dėmesį, kad žinomai melagingų liudytojo parodymų davimas ikiteisminio tyrimo metu arba baudžiamąją ar administracinio nusižengimo bylą nagrinėjant teisme, užtraukia baudžiamąją atsakomybę.

Administracinių nusižengimų teisenoje, t. y. bylą tiriant policijos įstaigoje – žinomai melagingų liudytojo parodymų ar paaiškinimų davimas užtraukia administracinę atsakomybę. Tai reiškia, kad negalima meluoti, žinant ir suprantant, kad yra meluojama.

Tais atvejais, kuomet liudytojas tiksliai nepamena vienos ar kitos aplinkybės, sąžiningai klysta dėl vienos ar kitos aplinkybės, jokia atsakomybė nėra taikoma. Tai reiškia, jog kategoriškai tvirtinama dėl kokių nors aplinkybių turėtų būti tik tais atvejais, kai dėl jų liudytojas yra tikras.

 

Šaltinis: lrt.lt