13.11.2023

Aplinkosaugininkams kelyje leista stabdyti automobilius: patikras vykdys ir naktimis, pažeidėjai kelionių tęsti negalės

Vairuotojams po Naujųjų bus uždėtas dar vienas apynasris. Seimas įtvirtino tvarką, kuria leido gatvėje aplinkosaugininkams tikrinti transporto priemonių taršą. Jei ši viršys normą – automobilio techninė apžiūra bus iškart panaikinta. LRT.lt pasidomėjo, kaip nuo Naujųjų Metų atrodys transporto priemonių taršos patikros keliuose.

Galės stabdyti tiesiog gatvėje

Nepavykus įvesti automobilių taršos mokesčio, Aplinkos ministerija nusprendė žengti kitu keliu. Ji ryžosi įvesti griežtesnę taršių transporto priemonių kontrolę ir jas eliminuoti iš eismo, jei viršijamos išmetalų normos.

Spalio pabaigoje Seimas priėmė galutinį sprendimą ir įtvirtino pasiūlytą tvarką. Remdamiesi ja, aplinkosaugos pareigūnai nuo 2024 metų sausio galės stabdyti automobilius ir tikrinti į aplinką jų išmetamų teršalų kiekį, taip pat matuoti teršalų paveiktos aplinkos užterštumą.

Minėtos patikros be policijos pagalbos, kaip būdavo iki šiol, galės būti atliekamos tiesiog gatvėje. Nustačius taršos viršijimą, iškart būtų panaikinamas techninės apžiūros galiojimas.

Beje, pagal naują įstatymą Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai galės papildomai stabdyti M1 ir N1 klasių (lengvąsias keleivines ir lengvąsias krovinines) transporto priemones ir tikrinti, ar jos atitinka į aplinką išmetamų teršalų reikalavimus.

Sprendimą bus galima skųsti

Kaip LRT.lt detalizavo Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės patarėja Renata Gagienė, transporto priemonių į aplinką išmetamų teršalų patikrinimai bus vykdomi sustabdžius jas kelyje ir tikrinant, ar tokie taršos parametrai kaip benzininių automobilių išmetamo anglies monoksido kiekis, dyzelinių automobilių išmetamų dujų dūmingumo lygis ir eksploatacinių skysčių (pvz., tepalų, degalų) nuotėkis į aplinką atitinka nustatytus reikalavimus.

„Transporto priemonės taršai (anglies monoksido kiekiui ir dūmingumo lygiui) matuoti bus naudojama sertifikuota, metrologiškai patikrinta matavimo įranga. Nustačius, kad automobilio tarša viršija leistinus dydžius, bus surašomas administracinio nusižengimo protokolas pagal Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 307 straipsnį <...> ir nustatyta tvarka priimamas sprendimas panaikinti privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą“, – aiškino ministerijos atstovė.

Šiuo atveju ANK 307 straipsnis numato, kad transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, arba transporto priemonių, ne keliais judančių mechanizmų ir įrenginių su neveikiančia gamintojo numatyta išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema eksploatavimas užtraukia baudą asmenims nuo 100 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 500 eurų.

„Sprendimas įsigalios nuo surašymo momento. Nesutinkant su matavimo rezultatais ir sprendimu panaikinti techninės apžiūros dokumentų galiojimą, bus nagrinėjama administracinio nusižengimo byla ir priimamas nutarimas. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo galės jį apskųsti teismui, kartu išreikšdamas nesutikimą su matavimo rezultatais ir sprendimu panaikinti techninės apžiūros dokumentų galiojimą“, – paaiškino R. Gagienė.

Galės stabdyti ir tamsiu paros metu

Pašnekovės teigimu, transporto priemonės keliuose bus stabdomos pagal ANK nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju uniformuoto Aplinkos apsaugos departamento pareigūno reikalavimas sustabdyti transporto priemonę bus išreiškiamas duodant signalą lazdele, mojant skrituliu su raudonu atšvaitu skersai judėjimo krypties arba per garsiakalbį liepiant sustoti.

Beje, transporto priemonių taršos patikrinimai bus atliekami ir naktį. Kaip nurodė R. Gagienė, tamsiuoju paros metu Aplinkos apsaugos departamento pareigūnas, stabdydamas transporto priemonę, turės vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais (vilkėti specialiąją liemenę, mūvėti rankogalius ar turėti kitų šviesą atspindinčių elementų).

Ekipažas turės būti sudarytas ne mažiau kaip iš dviejų pareigūnų, turinčių specialiomis spalvomis nudažytą ir institucijos skiriamaisiais ženklais pažymėtą motorinę transporto priemonę, ir stabdyti šviečiančia reguliuotojo lazdele arba šviesą atspindinčiu skrituliu, įjungęs mėlynos spalvos švyturėlius.

Anot Aplinkos ministerijos atstovės, transporto priemonės galės būti tikrinamos ne tik įrengus mobilųjį postą, bet ir aplinkosaugos pareigūnams važiuojant pastebėjus galimai taršų automobilį ir tuomet jį sustabdžius.

„Šiuo metu peržiūrimi įstatymui įgyvendinti reikalingi teisės aktai ir sprendžiama dėl jų pakeitimo. Transporto priemonių taršą numatoma tikrinti per tikslinius patikrinimus, tačiau pareigūnai, važiuodami ir pastebėję eisme dalyvaujantį galimai aplinką teršiantį automobilį, galės jį sustabdyti ir patikrinti jo taršos parametrus“, – nurodė R. Gagienė.

 

Šaltinis: lrt.lt